Technologické centrum Praha

Innovation in Environment & Energy & Circular Economy - virtuálně

...známe cenu myšlenky

Innovation in Environment & Energy & Circular Economy - virtuálně

Typ akce: brokerage
Kdy: 04.05.2020 - 05.05.2020
Kde: on-line

Detailní informace:

Ve světle současné situace a na pozadí veletrhu IFAT v Mnichově, který byl aktuálně posunutý na září 2020,#### jsme se rozhodli uspořádat 4. – 5. května 2020 bilaterální schůzky virtuální formou prostřednictvím kooperační platformy připravené německými kolegy
v rámci sítě Enterprise Europe Network a nabídli vám tímto způsobem prostor setkat se on-line s dalšími registrovanými účastníky z celého světa (firmy, univerzity / R&D instituce, klastry apod.). 

Hlavními tématy burzy jsou: 

  • odpady a recyklace
  • obnovitelné zdroje
  • energetická účinnost
  • cirkulární ekonomika
  • voda a vodní hospodářství

Další podrobnosti, seznam aktuálně přihlášených zájemců (a jejich profilů) a možnost bezplatné registrace
(do 4. 5. 2020)
 naleznete na webu akce zde..

V případě dotazů se prosím obracejte na zástupce Technologického centra AV ČR, E. Kudrnovou, e-mail: kudrnova@tc.cz,
tel.: 234 006 134 nebo na zástupce RHK Brno, O. Hrdličku, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 918

Virtual brokerage.png