Technologické centrum Praha

Science Café s Lukášem Tóthem

...známe cenu myšlenky

Science Café s Lukášem Tóthem

Science Café s Lukášem Tóthem
Kdy: 02.04.2020
Kde: online

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve#### na  v pořadí již sedmnácté Science Café, které se uskuteční dne
2. dubna 2020 od 18:00 online.

Naším hostem bude Lukáš Tóth, ekonom a spoluzakladatel výzkumné společnosti Behavio Labs, jehož specializací jsou  experimenty v oblasti lidského rozhodování a regulace trhu. Jeho Alma Mater je Univerzita Karlova v Praze, byl hostujícím výzkumným pracovníkem
v USA a UK a v současné době spolupracuje s Univerzitou v Amsterdamu.

Tématem Science Café budou informační toky v časech koronaviru (COVID-19). Pravidelný tok informací byl narušen. Realita a očekávání veřejnosti se mění každý den a tlak se zvyšuje s reakční dobou, která vytváří neviditelnou naléhavost. Vlády světa stojí před obrovským úkolem: jak optimalizovat a upřednostňovat veřejné informace tak, aby měly požadovaný dopad? Po celém světě se objevily falešné zprávy a oficiální opatření související s COVID19. Některé zprávy jsou úsměvné, jiné však mají vážnější důsledky.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Pozvánka na Science Café zde a registrace, viz odkaz níže.

Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum
v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu, Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu a Zastoupení Prahy při EU.

LiveStream