Technologické centrum Praha

SCI-PO 2020 - Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

...známe cenu myšlenky

SCI-PO 2020 - Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

SCI-PO 2020 - Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Soubory:

Typ akce: konference
Kdy: 01.10.2020 7:30 - 14:30
Kde: online

Detailní informace:

Srdečně vás zveme na 3. ročník odborné konference, jejímž cílem je představit a diskutovat témata související#### s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI).
Dopolední část bude věnována hlavním přednáškám – jak si stojí česká věda
v mezinárodním srovnání (IDEA CERGE EI), mezinárodní spolupráce (TC AV ČR) a její podpora (TA ČR). Následuje panelová diskuse s přednášejícími a hosty.

Odpolední část bude rozdělena do paralelních sekcí – první sekce bude tvořena příspěvky diskutujícími openscience, duševní vlastnictví, spolupráci vysokých škol a aplikační sféry a podporu inovací. Druhá sekce se bude věnovat problematice výzkumných infrastruktur a jejich řízení.

Jsme pravidelným spolupořadatelem těchto konferencí a těšíme se na vás:).

Více na stránce konference na alevia s.r.o.

Z důvodu nepříznivé hygienické situace akce proběhne on-line z prostor Akademie věd ČR.