Technologické centrum Praha

Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů

...známe cenu myšlenky

Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů

Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: +420 234 006 136

janosec@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 29.03.2020
Kde: Dubna, Rusko

Detailní informace:

S lítostí oznamujeme, že podnikatelská mise do Dubny byla z důvodu obav ze šíření nákazy COVID-19 odložena,####
nový termín prozatím nebyl stanoven.

Děkujeme za pochopení

Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů a Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubněve spolupráci s dalšími partnery si vás dovolují pozvat na 

Dny ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (29. března – 1. dubna 2020).

Cílem Dnů ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV Dubna) je zvýšení a diverzifikace zapojení českých výzkumných pracovišť do spolupráce, navázání
a rozvoj kontaktů českých firem a výzkumných institucí s SÚJV Dubna.

Spojený ústav jaderných výzkumů (se sídlem v Dubně, asi 120 km severně od Moskvy, www.jinr.ru) je mezinárodní vědecký ústav, který tvoří 7 laboratoří a Univerzitní centrum. Zaměstnává přibližně 5000 osob, z toho okolo 1200 výzkumných pracovníků, 2000 techniků a inženýrů. Odborné zaměření ústavu je velmi široké – zahrnuje základní teoretický i experimentální výzkum v oblasti jaderné a částicové fyziky, pevné fáze a radiobiologie, vývoji a stavby urychlovačů částic a také aplikaci v lékařství (hadronová terapie některých druhů nádorů, v oblasti nano-technologií (filtry a membrány vyráběné pomocí svazku urychlených těžkých iontů) či v energetice (problematika vyhořelého paliva a urychlovačem řízených reaktorů aj.).

Předběžný program a další informace včetně registrace jsou na webu akce.

Registrace do 31. ledna 2020 (nutnost vyřízení víza a vstupů do SÚJV) zde.