Technologické centrum Praha

Seminář o výzkumných datech a EOSC – konzultace se zástupci výzkumných infrastruktur

...známe cenu myšlenky

Seminář o výzkumných datech a EOSC – konzultace se zástupci výzkumných infrastruktur

Seminář o výzkumných datech a EOSC – konzultace se zástupci výzkumných infrastruktur
Typ akce: seminář
Kdy: 13.02.2020
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Výzkumná infrastruktura e-INFRA ve spolupráci s TC pořádá semináře pouze pro zástupce výzkumných infrastruktur #### schválených vládou České republiky (zahrnutých do aktualizace Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur 2019). Odpovědné osoby výzkumných infrastruktur (VI), popřípadě jimi jmenované osoby pro řízení dat VI naleznou program a registrační link na jeden ze čtyř termínů, a to 7. nebo 13. února dopoledne zde, popřípadě na 7. nebo
13. února odpoledne zde.

Výzkumná data, jejich ukládání, zpřístupnění a zpracování jsou jedním z klíčových cílů EOSC (European Open Science Cloud) na evropské i národní úrovni. Ustavení FAIR principů i dlouhodobá péče o výzkumná data jsou oblastmi, kde se potkávají i překrývají zájmy e-infrastruktur a tematických výzkumných infrastruktur.
Cílem semináře je identifikovat a popsat tyto překryvy jako první krok k národní strategii nejen v oblasti péče o FAIR data.