Technologické centrum Praha

Workshop pro projektové manažery: granty ERC a MSCA

...známe cenu myšlenky

Workshop pro projektové manažery: granty ERC a MSCA

Kontakt na pořadatele

Zuzana Javůrková

Telefon: 234 006 104

javurkova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 19.02.2020 7:30 - 20.02.2020 14:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR vás zve na Workshop a diskuzní fórum pro projektové manažery#### podporující žadatele o granty Evropské výzkumné rady a Akce Marie Skłodowska-Curie, které se budou konat v prostorách TC AV ČR ve dnech 19. a 20. února 2020.

  • 19. února 2020 (1. DEN): Workshop pro začátečníky - KAPACITA BYLA JIŽ NAPLNĚNA!

Školení je určeno projektovým manažerům, kteří zatím nemají velkou zkušenost s podporou žadatelů o granty ERC a MSCA. Bude probíhat formou interaktivního workshopu, proto bude kapacita omezena na max. 30 osob. Účastníci workshopu získají základní znalosti o vyhledávání výzev, struktuře projektových návrhů, hodnoticích kritériích, finanční stránce projektů a dalších průřezových tématech. V praktické části si vyzkouší práci s projektovými návrhy. Cílem akce je zvýšit institucionální povědomí o možnostech zapojení do projektů ERC a MSCA.

  • 20. února 2020 (2. DEN): Diskuzní fórum k podpoře žadatelů o MSCA a ERC

Diskuzní fórum je otevřeno všem zájemcům z řad projektových manažerů a dalších osob poskytujících na českých institucích podporu žadatelům o granty ERC a MSCA. Bude probíhat formou předem připravených příspěvků, na které naváže diskuze. Součástí bude rovněž interaktivní sekce, při které se pokusíme zamyslet se nad doporučeními hostitelských institucí k podpoře žadatelů. Cílem akce
je sdílet zkušenosti a stimulovat vyšší úroveň podpory na institucích při přípravě a realizaci projektů ERC a MSCA.

Registrovat se můžete do 5. února 2020, účast Vám bude potvrzena nejpozději do 10. února. 

Program