Lidé

Zaměstnanci

» Ředitel

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA 234 006 128 klusacek@tc.cz

» Zástupci ředitele

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Naďa Koníčková 234 006 109 konickova@tc.cz
Ing. Bohumil Lysý (pro ekonomiku) 234 006 121 lysy@tc.cz

» Kancelář ředitele

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Kamila Bartošová (vedoucí kanceláře ředitele) 234 006 126 bartosova@tc.cz
Michaela Blšťáková (PR a marketing) 234 006 259 blstakova@tc.cz

» Národní informační centrum pro evropský výzkum

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Naďa Koníčková (vedoucí oddělení) 234 006 109 konickova@tc.cz
Mgr. Petra Perutková, M.E.S. (zástupkyně vedoucí ) 234 006 161 perutkova@tc.cz
RNDr. Vladimír Albrecht, CSc. 234 006 106 albrecht@tc.cz
Ing. Jana Brabencová 234 006 165 brabencova@tc.cz
Mgr. Jana Čejková 234 006 178 cejkova@tc.cz
RNDr. Miloš Chvojka, CSc. 234 006 169 chvojka@tc.cz
Ing. Lenka Chvojková , Ph.D. chvojkova@tc.cz
DiS. Zuzana Dvořáková 234 006 104 dvorakovaz@tc.cz
Bc.Ing. Daniel Frank 234 006 235 frank@tc.cz
Ing. Eva Hillerová 234 006 116 hillerova@tc.cz
Marie Horniecká 234 006 150 horniecka@tc.cz
Ing. Břetislav Koč (redakce Echo) koc@tc.cz
Ing. Veronika Korittová 234 006 115 korittova@tc.cz
Mgr. Jiří Kotouček 234006108 kotoucek@tc.cz
JUDr. Jana Kratěnová 234 006 156 kratenova@tc.cz
doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. 234 006 114 kubatova@tc.cz
Mgr. Milena Lojková 234 006 158 lojkova@tc.cz
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM 234 006 255 mirovsky@tc.cz
Hana Nichtburgerová 234 006 169 Nichtburgerova@tc.cz
Petra Ondračková 234 006 165 ondrackovap@tc.cz
Mgr. Michal Pacvoň, Ph. D. 234 006 110 pacvon@tc.cz
RNDr. Petr Pracna, CSc. 234 006 218 pracna@tc.cz
Ing. Eva Sebroňová 234 006 117 sebronova@tc.cz
Ing. Martin Škarka 234 006 113 skarka@tc.cz
Ing. Eva Svobodová 234 006 178 svobodova@tc.cz
Mgr. Michaela Vlková 234 006 262 vlkovam@tc.cz
Mgr. Anna Vosečková 234 006 236 voseckova@tc.cz
Ing. Dominika Zsapková Haringová 234 006 141 zsapkova@tc.cz

» Strategické studie

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Michal Pazour, Ph.D. (vedoucí oddělení) 234 006 167 pazour@tc.cz
Mgr. Ondřej Pokorný (zástupce vedoucího) 234 006 149 pokorny@tc.cz
RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D. 234 006 153 cadil@tc.cz
Mgr. Martin Faťun 234 006 168 fatun@tc.cz
Mgr. Lenka Hebáková 234 006 151 hebakova@tc.cz
Mgr. Luboš Jansa 234 006 177 jansa@tc.cz
Mgr. Miroslav Kostić 234 006 257 kostic@tc.cz
Ing. Zdeněk Kučera , CSc. 234 006 143 kucera@tc.cz
Mgr. David Marek 234 006 144 marek@tc.cz
Mgr. Kristýna Meislová 234 006 124 meislova@tc.cz
Mgr. Ondřej Pecha, Ph.D. 234 006 261 pecha@tc.cz
RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., PhD. 234 006 260 ratinger@tc.cz
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. 234 006 120 ruzickav@tc.cz
Mgr. Ondřej Valenta 234 006 171 valenta@tc.cz
Ing. Iva Vančurová 234 006 142 vancurova@tc.cz
MUDr. Jiří Vaněček, DrSc. 234 006 144 vanecek@tc.cz
RNDr. Tomáš Vondrák, CSc. 234 006 172 vondrak@tc.cz
Věra Vorlíčková 234 006 142 vorlickova@tc.cz

» Oddělení rozvoje podnikání

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Petr Hladik, Ph.D. (vedoucí oddělení) 234 006 181 hladik@tc.cz
Ing. Jiří Janošec, Ph.D. (zástupce vedoucího ) 234 006 136 janosec@tc.cz
Mgr. Lenka Dostálová 234 006 154 dostaloval@tc.cz
Ing. Pavel Habarta, DiS. (projektový manažer) 234 006 180 habarta@tc.cz
Mgr. Radka Hávová 234 006 138 havova@tc.cz
Mgr. Jana Holmanová 234 006 160 holmanova@tc.cz
Ing. Silvia Jirásková 234 006 175 jiraskova@tc.cz
Ing. Eva Kožená 234 006 173 kozena@tc.cz
Ing. Eva Kudrnová 234 006 134 kudrnova@tc.cz
Ing. Jaroslav Lorenz 234 006 139 lorenz@tc.cz
Mgr. Anna Macounová 234 006 140 macounova@tc.cz
Ing. Ondřej Šimek 234 006 164 simek@tc.cz
Ing. Václav Suchý, CSc. 234 006 163 suchy@tc.cz
Ing. Jiří Vavřínek 234 006 217 vavrinek@tc.cz

» Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO)

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Kateřina Slavíková (vedoucí kanceláře) +32 (0)2 514 6674 slavikovak@tc.cz
Mgr. Soňa Jarošová +32 (0)2 514 6674 jarosova@tc.cz
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. +32 (0)2 514 6672 pancova@tc.cz

» Ekonomicko-správní úsek

Jméno (funkce) Telefon E-mail
Ing. Bohumil Lysý (vedoucí) 234 006 121 lysy@tc.cz
Ing. Julius Šesták (zástupce vedoucího) 234 006 101 sestak@tc.cz
Ing. Marcel Panáček (fin. manažer projektu BISONet ) 234 006 182 panacek@tc.cz
Ondřej Bajar 234 006 102 bajar@tc.cz
Věnceslava Chaloupková 234 006 118 chaloupkova@tc.cz
Marcela Gecková 234 006 122 geckova@tc.cz
Lenka Hrdličková 234 006 100 hrdlickova@tc.cz
Jan Jarolím 234 006 219 jarolim@tc.cz
Marie Jarolímová 234 006 119 jarolimova@tc.cz
Ivo Javůrek 234 006 179 javurek@tc.cz
Eva Křišťanová 234 006 100 kristanova@tc.cz
Ing. Lenka Schichmanová 234 006 123 schichmanova@tc.cz
Dagmar Ulverová 234 006 127 ulverova@tc.cz
Helena Vojtěchovská 234 006 103 vojtechovska@tc.cz
Hana Volfová 234 006 229 volfova@tc.cz